In Finnish

The West Network kokoaa yhteen “Lännestä” kiinnostuneita tutkijoita.

Verkoston jäsenet tarkastelevat Länttä käsitteenä, ideana, narratiivina, poliittisena ja retorisena välineenä. Länttä voidaan lähestyä joko kuviteltuna tai todellisena yhteisönä, jolla on jossain määrin jaettu maailmankuva. Länttä voi yhdistää yhteiset arvot, poliittiset tavoitteet ja/tai taloudelliset ja sotilaalliset intressit. Länttä voi tutkia myös kulttuurisena kokonaisuutena, visiona tai jopa fantasiana.

Verkoston tutkijat hyödyntävät kriittisiä ja konstruktivistisia lähestymistapoja sekä oksidentalismitutkimusta. Toisaalta Länsi-tutkimuksessa voi keskittyä perinteisempiin näkemyksiin Lännestä toimijana, yhteisönä tai jopa sivilisaationa.

Toivotamme verkostoon tervetulleiksi jäseniä erityisesti yhteiskunta- ja valtiotieteiden sekä humanististen tieteiden aloilta, mutta verkostoon liittyminen on mahdollista (ja ilmaista) kaikille aiheesta kiinnostuneille tutkijoille tieteenalasta riippumatta.

Emme ole ”Lännen” puolella tai sitä vastaan – mitä ikinä se onkin. Sen sijaan tarkastelemme sitä, kuinka Länsi esiintyy yksilöiden ja yhteisöjen mielikuvituksessa tai länsimaalaisiksi (tai ei-länsimaalaisiksi) itsensä identifioivien ihmisten ja ryhmien yhteiskunnallisessa ja poliittisessa todellisuudessa

Verkosto toimii alustana, jonka avulla jäsenet voivat pitää yhteyttä toisiinsa. Toimintaamme kuuluu tiedon välittäminen tulevista tapahtumista, tutkimusprojekteista sekä jäsenten julkaisuista. Sen lisäksi teemme tutkimusta, koordinoimme yhteisiä julkaisuja sekä järjestämme tapahtumia itse.

Verkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta.